Sensoren programmeren en toepassen

Bekijk de video en voer de opdracht onder de video uit

In de video heb je veel kunnen leren over de werking van sensoren en hoe je deze programmeert. Begrijp je het nog niet helemaal kijk de video dan terug totdat je alles begrijpt. Onderstaand vind je het overzicht van de leerdoelen uit deze video.

Leedoelen:
– Wat is een sensor
– Wat doet een sensor
– Hoe pas je een sensor toe
– Hoe programmeer je deze in mBlock5
– hoe veel sensoren heeft de CyberPi microcontroller


Opdracht:

Koppel de CyberPi met je computer via bluetooth en verbind deze met mBlock5. Programmeer de lichtsensor zo dat de RGB led strip aan de voorkant van de CyberPi aangaat als de lichtintensiteit boven de 50 komt en weer uitgaat als de lichtsensor onder de 50 waarneemt.

  • Laat in een korte video zien dat bovenstaande is gelukt en hoe je dit hebt gedaan.
  • Omschrijf de leerdoelen in jouw eigen woorden. Omschrijf per leerdoel wat het is en hoe jij dit kunt toepassen. Gebruik een Word document om jou bevindingen en omschrijving te noteren en op te slaan.

Tijd voor de opdracht:

  • 45 minuten

Hulpmiddelen:


Opdracht inleveren:

Mail jouw docent de korte video en het Word document aan het eind van de les


Verder naar het volgende hoofdstuk