Sensoren en actuatoren Codey

Bekijk de video en voer de opdracht onder de video uit

In dit hoofdstuk leer je de functie schudsterkte kan programmeren in een Codey. Wat is er allemaal mogelijk? Hoe zorg je dat de Codey bepaalde acties onderneemt als je hem op de juiste manier programmeert? Hier gaan we dieper op in.

Je gaat leren:
– Sensoren ontdekken en toepassen
– Actuatoren ontdekken en toepassen
– Microcontroller Codey programmeren


Opdracht:

In deze video gaan we aan de slag met de schudsterkte van de Codey. Wat kan je met deze actie doen en programmeer je er een code omheen? We gaan dieper in op o.a. de uitleg van het herhaalblok, de x en y as, toepassen van verschillende codeblokken en meer.


Tijd voor de opdracht:

  • 45 minuten

Hulpmiddelen:


Opdracht inleveren:

  • Laat aan je docent zien dat het gelukt is

Verder naar het volgende hoofdstuk