Hoofdstuk 2.3: De AR opdracht

Bekijk de video en voer de opdracht onder de video uit

Met de kennis en vaardigheden die je uit hoofdstuk 2 hebt opgedaan, ben je nu klaar om deze creatief in te zetten. We duiken in projecten die zowel je technische skills testen als je bewustzijn vergroten over wereldwijde uitdagingen.

Opdrachtomschrijving
Kies een opdracht die je aanspreekt en die bij jou past. Hieronder vind je drie verschillende opdrachten, variërend in niveau en thema’s gerelateerd aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Opdracht 1: “Groene Steden Bouwen”

Niveau: Basis
Doel: Ontwerp een AR-space die een visie laat zien op hoe steden duurzamer en groener kunnen worden, gericht op SDG 11: Duurzame Steden en Gemeenschappen.

Stappen:
1. Inspiratie Zoeken: Denk na over hoe jouw ideale groene stad eruitziet. Overweeg groene daken, stedelijke tuinen, en efficiënt openbaar vervoer.

2. Fectar Studio Gebruiken: Open Fectar Studio en creëer een nieuwe AR-space. Voeg 3D-modellen toe van bomen, parken, en eco-vriendelijke gebouwen.

3. Informatieve Spots Plaatsen: Leg uit hoe elk element bijdraagt aan een duurzame stad door informatieve spots toe te voegen.

4. Reflecteren en Delen: Schrijf een korte reflectie over hoe jouw ontwerp bijdraagt aan SDG 11 en deel je AR-space en reflectie via e-mail met je docent.
Hidden content goes here

Opdracht 2: “Innovatie in Actie”

Niveau: Gemiddeld
Doel: Creëer een AR-campagne die innovatieve oplossingen belicht voor duurzame consumptie en productie, gericht op SDG 12.

Stappen:
1. Onderzoek: Zoek naar innovatieve technologieën of methoden die bijdragen aan duurzame consumptie en productie. Denk aan recycling programma’s, duurzame energiebronnen, of slimme landbouwtechnieken.

2. Fectar Studio Gebruiken: Open Fectar Studio en selecteer jouw AR-space. Voeg 3D-modellen toe van recyclebare materialen, duurzame gadgets, of energie-efficiënte systemen.

3. Interactieve Elementen Toevoegen: Maak je AR-space interactief door feiten en tips over duurzame consumptie te delen via klikbare spots.

4. Reflecteren en Delen: Reflecteer op het belang van innovatie voor SDG 12. Beschrijf je creatieve proces en deel je AR-space en reflectie met je docent via e-mail.
Hidden content goes here

Opdracht 3: “Klimaatactie AR-Experience”

Niveau: Uitdagend
Doel: Ontwikkel een AR-experience die de impact van klimaatverandering visualiseert en actie stimuleert, gericht op SDG 13: Klimaatactie.

Stappen:
1. Kies een Aspect: Selecteer een specifiek aspect van klimaatverandering dat je wilt benadrukken, zoals zeespiegelstijging, extreme weersomstandigheden, of de afname van biodiversiteit.

2. Fectar Studio Gebruiken: Bouw een AR-space met Fectar Studio die de gekozen gevolgen van klimaatverandering visualiseert. Gebruik 3D-modellen om de effecten tastbaar te maken.

3. Interactiviteit Creëren: Integreer keuzepunten in je AR-space waar gebruikers kunnen zien hoe hun acties impact hebben op de omgeving.

4. Analyseren en Delen: Analyseer het gekozen thema en jouw creatieve proces. Discussieer hoe technologie kan bijdragen aan klimaatactie. Deel je AR-space en reflectie met je docent via e-mail.
Hidden content goes here

Verder naar het volgende hoofdstuk