Hoofdstuk 3 Magneetsensor

Bekijk de video

De effecten die elektromagnetische velden op het lichaam hebben hangen af van de frequentie en de sterkte van de velden. Velden met relatief lage frequenties, zoals die van hoogspanningslijnen, kunnen zintuigen of zenuwen prikkelen als ze sterk genoeg zijn. Velden met relatief hoge frequenties, zoals die van zendmasten voor mobiele telecommunicatie, kunnen het lichaam of delen daarvan overmatig opwarmen als ze sterk genoeg zijn.

Leerdoelen:
– Om de straling te meten gebruiken men apparatuur. Jij bouwt zelf een werkend meetinstrument met behulp van een Cyberpi en een magneet sensor.


Tips

    – Bedenk wat je al wel weet
    – Onderzoek wat je nog niet weet
    – Stel gerichte vragen aan iemand die je kan helpen


Verder naar de volgende stap