Hoofdstuk 4.6 De VR opdracht.

Bekijk de video en voer de opdracht onder de video uit

Met de kennis en vaardigheden die je uit hoofdstuk 4 hebt opgedaan, ben je nu klaar om deze creatief in te zetten. We duiken in projecten die zowel je technische skills testen als je bewustzijn vergroten over wereldwijde uitdagingen.

Opdrachtomschrijving
Kies een opdracht die je aanspreekt en die bij jou past. Hieronder vind je drie verschillende opdrachten, variërend in niveau en thema’s gerelateerd aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Opdracht 1: “Groenere Buurten”

Niveau: Basis
Doel: Maak een VR-ervaring die het belang van groene ruimtes in stedelijke gebieden illustreert, ondersteunend aan SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen.

Stappen:
1. Verken je Omgeving: Zoek naar gebieden rondom je school of thuis die kunnen profiteren van meer groen zoals parken, lege plekken, of daken.

2. 360° Foto’s Maken: Gebruik een app zoals Polycam om 360°-foto’s te maken van de geselecteerde gebieden.

3. VR-space Bouwen: Ontwerp in Fectar Studio een VR-space die jouw ideeën voor het vergroenen van deze gebieden toont. Voeg 3D-modellen toe van bomen, struiken, en andere planten.

4. Reflecteren en Delen: Beschrijf hoe jouw groene initiatieven bijdragen aan een duurzamere stad. Deel je VR-space en jouw gedachten met je docent.
Hidden content goes here

Opdracht 2: “Groene Technologie Tour”

Niveau: Gemiddeld
Doel: Ontwikkel een VR-ervaring die de rol van groene technologieën in het bevorderen van duurzame steden laat zien, gericht op SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen.

Stappen:
1. Onderzoek: Verzamel informatie over groene technologieën en hun impact op stedelijke duurzaamheid.

2. Visualiseer: Maak of verzamel 360°-foto’s van steden die succesvol groene technologieën hebben geïmplementeerd.

3. Interactieve VR-space Creëren: Gebruik Fectar Studio om een interactieve VR-tour te maken die de voordelen van groene technologieën illustreert.

4. Reflecteren en Delen: Reflecteer op de impact van groene technologieën op stedelijke duurzaamheid en deel je VR-space en bevindingen met je docent.
Hidden content goes here

Opdracht 3: “Virtuele Veldtrip naar de Toekomst”

Niveau: Uitdagend
Doel: Ontwerp een VR-experience die gebruikers meeneemt op een reis naar een toekomstige, duurzame wereld, geïnspireerd door meerdere SDG’s.

Stappen:
1. Toekomstvisie: Bedenk hoe een duurzame toekomst eruit zou kunnen zien, beïnvloed door verschillende SDG’s.

2. Creëer de Wereld: Maak gebruik van 360°-beeldmateriaal of digitale kunst om deze toekomstvisie tot leven te brengen in een VR-omgeving.

3. Educatieve Elementen Toevoegen: Integreer interactieve elementen die leren over duurzaamheid en hoe we die toekomst kunnen bereiken.

4. Analyseren en Delen: Analyseer de gekozen thema’s en jouw creatieve proces. Deel je VR-experience en inzichten met je docent.
Hidden content goes here

Terug naar inhoudsopgave