Hoofdstuk 4: Een virtual reality space ervaren en creëren.

Bekijk de video en voer de opdracht onder de video uit

In de vorige hoofdstukken heb je Augmented Reality Spaces gecreëerd waarmee je 3D content in de ruimte of omgeving kunt projecteren. In dit hoofdstuk ga je ervaren wat de kracht van virtual reality is en hoe je dit zelf kunt creëren.

Leerdoelen:
– Een nieuwe space inrichten met 360 spot
– 30 foto selecteren en positioneren zonder portal
– VR test space opslaan en delen
– VR projecteren met de app en testen

Opdracht
Experimenteer met het maken van een Virtual Reality-ruimte en ontdek de mogelijkheden.


Verder naar het volgende hoofdstuk