Sensoren en actuatoren Codey Rocky

Bekijk de video en voer de opdracht onder de video uit

In dit hoofdstuk leer je hoe men de Codey Rocky kan laten rijden en een lijn kan volgen door de kleurensensor.

Je gaat leren:
– Knoppen en display programmeren voor instructie
– Kleurensensor programmeren om een lijn te volgen
– Motoren programmeren om te rijden


Opdracht:

– Maak een parcour met een rode lijn en een brug waar Codey Rocky overheen moet rijden.
– Programmeer instructies op het display die zegt dat je knop A moet indrukken om te starten en je Codey Rocky op de rode lijn moet zetten.
– Programmeer knop B om Codey Rocky te stoppen.
– Programmeer ook emotie als Codey begint met rijden


Tijd voor de opdracht:

  • 45 minuten

Hulpmiddelen:


Opdracht inleveren:

  • Laat aan je docent zien dat het gelukt is

Verder naar het volgende hoofdstuk