Internet of things

Bekijk de video en voer de opdracht onder de video uit

VIDEOLINK:

In de video heb je veel kunnen leren over microcontroller en zijn werking. Begrijp je het nog niet helemaal kijk de video dan terug totdat je alles begrijpt. Onderstaand vind je het overzicht van de leerdoelen uit deze video.

Leerdoelen:
– Wat is een microprocessor
– Wat is cyber fysiek programmeren
– Basisprincipe input, processing en output
– Wat zijn sensoren, microprocessor en actuatoren
– Cyberpi microcontroller verbinden met je laptop
– Code editor mBlock downloaden, openen en koppelen met de CyberPi


Opdracht:

Koppel de CyberPi met jou computer, controleer of mBlock 5 op jouw computer staat. Als dit niet zo is download je mBlock5 en installeer deze. Verbind de CyberPi met mBlock5 en zet deze in de live modus en laat de RGB ledstrip aan de voorkant van de CyberPi branden.

  • Laat in een korte video zien dat bovenstaande is gelukt.
  • Omschrijf de leerdoelen in jouw eigen woorden. Omschrijf per leerdoel wat het is en hoe jij dit kunt toepassen. Gebruik een Word document om jou bevindingen en omschrijving te noteren en op te slaan.

Tijd voor de opdracht:

  • 45 minuten

Hulpmiddelen:


Opdracht inleveren:

Mail jouw docent de korte video en het word document aan het eind van de les


terug naar inhoudsopgave