Internet of things

Bekijk de video en voer de opdracht onder de video uit

VIDEOLINK:

In de video heb je veel kunnen leren over microcontroller en zijn werking. Begrijp je het nog niet helemaal kijk de video dan terug totdat je alles begrijpt. Onderstaand vind je het overzicht van de leerdoelen uit deze video.

Leerdoelen:
– Je leert wat een microprocessor is
– Je leert wat cyber fysiek programmeren inhoudt
– Je leert de basisprincipe input, processing en output
– Je leert wat sensoren, microprocessor en actuatoren zijn.
– Je leert hoe je de Cyberpi microcontroller verbindt met je laptop
– Je leert hoe je de Code editor mBlock download, opent en koppelt met de CyberPi


Opdracht:

Koppel de CyberPi met jou computer, controleer of mBlock 5 op jouw computer staat. Als dit niet zo is download je mBlock5 en installeer deze. Verbind de CyberPi met mBlock5 en zet deze in de live modus en laat de RGB ledstrip aan de voorkant van de CyberPi branden.

  • Laat in een korte video zien dat bovenstaande is gelukt.
  • Omschrijf de leerdoelen in jouw eigen woorden. Omschrijf per leerdoel wat het is en hoe jij dit kunt toepassen. Gebruik een Word document om jou bevindingen en omschrijving te noteren en op te slaan.

Tijd voor de opdracht:

  • 45 minuten

Hulpmiddelen:


Opdracht inleveren:

Mail jouw docent de korte video en het word document aan het eind van de les


terug naar inhoudsopgave