Vragen en antwoorden toevoegen in een space

Bekijk de video en voer de opdracht onder de video uit

In de video heb je kunnen leren hoe je vragen en antwoorden kan toevoegen aan je AR of VR space. Begrijp je het nog niet helemaal, kijk de video dan terug totdat je alles begrijpt. Onderstaand vind je het overzicht van de leerdoelen uit deze video.

Leerdoelen:
– Vragen en antwoorden kunnen toevoegen aan je space
– Testen hoe de vragen en antwoorden werken


Opdracht:

Creer je eigen vragen en antwoorden in je AR en VR space.

  • Laat in een korte video zien dat bovenstaande is gelukt.
  • Omschrijf de leerdoelen in jouw eigen woorden. Omschrijf per leerdoel wat het is en hoe jij dit kunt toepassen. Gebruik een Word document om jou bevindingen en omschrijving te noteren en op te slaan.

Tijd voor de opdracht:

  • 45 minuten

Hulpmiddelen:


Opdracht inleveren:

Mail jouw docent de korte video en het word document aan het eind van de les


Terug naar inhoudsopgave