Meetup

Bekijk de video en voer de opdracht onder de video uit

In de video heb je veel kunnen leren over samenwerken in de Metaverse. Begrijp je het nog niet helemaal,  kijk de video dan terug totdat je alles begrijpt. Onderstaand vind je het overzicht van de leerdoelen uit deze video.

Leerdoelen:
– Leer je wat een avatar is
– Leer je hoe je kan samenwerken in de Metaverse
– Leer je hoe je een meetup start in een AR of VR omgeving
– Leer je hoe je met elkaar kan communiceren in de Metaverse


Opdracht:

Creer je eigen Meet-up met klasgenoten in de Metaverse en bedenk minimaal 3 verschillende toepassingen waarvoor je dit kan inzetten.

  • Laat in een korte video zien dat bovenstaande is gelukt.
  • Omschrijf de leerdoelen in jouw eigen woorden. Omschrijf per leerdoel wat het is en hoe jij dit kunt toepassen. Gebruik een Word document om jou bevindingen en omschrijving te noteren en op te slaan.

Tijd voor de opdracht:

  • 45 minuten

Hulpmiddelen:


Opdracht inleveren:

Mail jouw docent de korte video en het word document aan het eind van de les


Terug naar inhoudsopgave