Robotica basiskennis


Microcontroller

In dit hoofdstuk ga je leren wat een CyberPi microcontroller precies is en hoe je deze kunt aansluiten en toepassen.


Waarnemen met Sensoren

In dit hoofdstuk ga je leren hoe sensoren de zintuigen van een microcontroller zijn en hoe je deze kunt toepassen.

Start hoofdstuk 2


Waarnemen met knoppen

In dit hoofdstukken ga je leren wat knoppen zijn en hoe deze waarnemen of ze zijn ingedrukt ja of nee.

Start hoofdstuk 3


Actie uitvoeren met actuatoren

In dit hoofdstuk ga je hoe de microcontroller actie kan uitvoeren door gebruik te maken van verschillende actuatoren.

Start hoofdstuk 4


CyberPi extensie sensoren en actuatoren

In dit hoofdstuk ga je leren hoe je bij een CyberPi te werk gaat met de extensie, sensoren en actuatoren.

Start hoofdstuk 5


LAN-verbinding

In dit hoofdstuk ga je leren hoe je een LAN-verbinding kunt opzetten en hierover kunt communiceren en besturen tussen meerdere microcontrollers.

Start hoofdstuk 6


Sensor data over een netwerk versturen en visualiseren

In dit hoofdstuk ga je leren hoe je sensor data over een draadloze LAN-verbinding kunt versturen en kunt visualiseren in een tabel of grafiek.

Start hoofdstuk 7


Een rijdend robot platform

In dit hoofdstuk ga je leren hoe je een robot kunt laten rijden door gebruik te maken van actuatoren en sensoren.

Start hoofdstuk 8


Obstakel waarnemen en ontwijken

In dit hoofdstuk ga je leren hoe een robot die rijdt een obstakel kan waarnemen en ontwijjken.

Start hoofdstuk 9


Een lijn waarnemen en volgen

In dit hoofdstuk ga je leren en een robot die rijdt een lijn kan waarnemen en deze kan volgen.

Start hoofdstuk 10