Knoppen programmeren en toepassen

Bekijk de video en voer de opdracht onder de video uit

In de video heb je veel kunnen leren over de werking van knoppen en hoe je deze programmeert. Begrijp je het nog niet helemaal kijk de video dan terug totdat je alles begrijpt. Onderstaand vind je het overzicht van de leerdoelen uit deze video.

Leedoelen:
– Wat is een knop
– Wat doet een knop
– Hoe pas je een knop toe
– Hoe programmeer je deze in mBlock5
– hoeveel knoppen heeft de CyberPi microcontroller


Opdracht:

Koppel de CyberPi met je computer via bluetooth en verbind deze met mBlock5. Programmeer de joystick van de CyberPi zo dat als je deze omhoog beweegt de RGB-led strip aangaat en als je op knop B drukt deze weer uitgaat.

  • Laat in een korte video zien dat bovenstaande is gelukt is en hoe je dit hebt gedaan.
  • Omschrijf de leerdoelen in jouw eigen woorden. Omschrijf per leerdoel wat het is en hoe jij dit kunt toepassen. Gebruik een Word document om jou bevindingen en omschrijving te noteren en op te slaan.

Tijd voor de opdracht:

  • 45 minuten

Hulpmiddelen:


Opdracht inleveren:

Mail jouw docent de korte video en het Word document aan het eind van de les


Verder naar het volgende hoofdstuk