Actuatoren programmeren en toepassen

Bekijk de video en voer de opdracht onder de video uit

In de video heb je veel kunnen leren over de werking van Actuatoren en hoe je deze programmeert. Begrijp je het nog niet helemaal kijk de video dan terug totdat je alles begrijpt. Onderstaand vind je het overzicht van de leerdoelen uit deze video.

Leedoelen:
– Wat is een Actuator
– Wat doet een Actuator
– Hoe pas je een Actuator toe
– Hoe programmeer je deze in mBlock5
– hoe veel Actuator heeft de CyberPi microcontroller


Opdracht:

Koppel de CyberPi met je computer via bluetooth en verbind deze met mBlock5. Programmeer de CyberPi zo dat zodra hij aanstaat op het lcd-scherm komt te staan dat je knop A moet indrukken om de verlichting aan te zetten en ditzelfde voor knop B maar dan uit kunt zetten. Verder moet de RGB led strip ook echt aan en uit gaan bij het indrukken van Knop A en B en er moet een signaal geluid te horen zijn als je de knopjes indrukt.

  • Laat in een korte video zien dat bovenstaande is gelukt en hoe je dit hebt gedaan.
  • Omschrijf de leerdoelen in jouw eigen woorden. Omschrijf per leerdoel wat het is en hoe jij dit kunt toepassen. Gebruik een Word document om jou bevindingen en omschrijving te noteren en op te slaan.

Tijd voor de opdracht:

  • 45 minuten

Hulpmiddelen:


Opdracht inleveren:

Mail jouw docent de korte video en het Word document aan het eind van de les


Verder naar het volgende hoofdstuk