LAN verbinding opzetten en toepassen

Bekijk de video en voer de opdracht onder de video uit

In de video heb je veel kunnen leren over de werking van een LAN-verbinding en hoe je deze programmeert. Begrijp je het nog niet helemaal kijk de video dan terug totdat je alles begrijpt. Onderstaand vind je het overzicht van de leerdoelen uit deze video.

Leedoelen:
– Wat is een LAN-verbinding
– Wat doet een LAN-verbinding
– Hoe pas je een LAN-verbinding toe
– Hoe programmeer je deze in mBlock5
– Via welke draadloze adapters kan er een LAN-verbinding opgezet worden


Opdracht:

Koppel 2 x CyberPi met je computer via bluetooth en verbind deze met mBlock5. Programmeer een draadloze LAN-verbinding tussen 2 CyberPi’s waarover je de lichtintensiteit sensor data van CyberPi 1 naar CyberPi 2 stuurt en deze op het display van CyberPi 2 weergeeft. Daarnaast programmeer je een besturing van knop A van CyberPi 1 naar CyberPi 2 en zorg je ervoor dat de RGB led strip aangaat als knop A wordt ingedrukt op CyberPi 1

  • Laat in een korte video zien dat bovenstaande is gelukt en hoe je dit hebt gedaan.
  • Omschrijf de leerdoelen in jouw eigen woorden. Omschrijf per leerdoel wat het is en hoe jij dit kunt toepassen. Gebruik een Word document om jou bevindingen en omschrijving te noteren en op te slaan.

Tijd voor de opdracht:

  • 45 minuten

Hulpmiddelen:


Opdracht inleveren:

Mail jouw docent de korte video en het Word document aan het eind van de les


Verder naar het volgende hoofdstuk