Sensor data over LAN versturen en visualiseren

Bekijk de video en voer de opdracht onder de video uit

In de video heb je veel kunnen leren over sensor data en de visualisatie hiervan. Begrijp je het nog niet helemaal kijk de video dan terug totdat je alles begrijpt. Onderstaand vind je het overzicht van de leerdoelen uit deze video.

Leedoelen:
– Wat is een sensor data
– Wat doet sensor data
– Hoe visualiseer je sensor data
– Hoe programmeer je dit in mBlock5
– Welke extensie gebruik je voor het visualiseren van data


Opdracht:

Koppel de CyberPi met je computer via bluetooth en verbind deze met mBlock5. Programmeer de CyberPi zo dat realtime data van de geluidssensor via een LAN-verbinding naar de sprite van mBlock gestuurd wordt. Visualiseer vervolgens deze data in een grafiek.

  • Laat in een korte video zien dat bovenstaande is gelukt en hoe je dit hebt gedaan.
  • Omschrijf de leerdoelen in jouw eigen woorden. Omschrijf per leerdoel wat het is en hoe jij dit kunt toepassen. Gebruik een Word document om jou bevindingen en omschrijving te noteren en op te slaan.

Tijd voor de opdracht:

  • 45 minuten

Hulpmiddelen:


Opdracht inleveren:

Mail jouw docent de korte video en het Word document aan het eind van de les


Verder naar het volgende hoofdstuk