Hoofdstuk 4 Hout flexibel en buigbaar maken

Bekijk de onderstaande video.


In dit hoofdstuk ga je leren hoe je hout flexibel en buigbaar kunt maken. Dit kan handig zijn voor bepaalde constructies zoals het dak van een huisje of ronde vormen die je van hout wilt maken.
Om hout buigbaar te maken moeten we op korte afstand van elkaar hout wegsnijden zodat er ruimte komt om te kunnen buigen.


Tijd voor de opdracht:

  • 45 minuten

Opdracht inleveren:

• Ontwerp een telefoonhouder
• Bekijk het voorbeeld van de telefoonhouder
• Maak het ontwerp na door een strip te maken van 6×20 cm die buigbaar is
• Maak aan weerskanten van de strip twee uitsparingen waarmee de strip aan elkaar te koppelen is.

Extra opdracht

• Maak 1 van de voorbeelden op de foto’s na


• Bekijk goed de manier waarop het hout flexibel is gemaakt.
• Bekijk goed de verbindingen die zijn gebruikt om de constructie te maken.

Succes!


Verder naar het volgende hoofdstuk