3D Model

Bekijk de video en voer de opdracht onder de video uit

In de video heb je veel kunnen leren 3D ontwerpen maken en hoe je deze kan toepassen in de Metaverse. Begrijp je het nog niet helemaal, kijk de video dan terug totdat je alles begrijpt. Onderstaand vind je het overzicht van de leerdoelen uit deze video.

Leerdoelen:
– Leer je hoe je een 3D model maakt in Tinkercad
– Leer je hoe je een AR space maakt in Fectar Studio
– Leer je hoe je een 3D model presenteert in de Metaverse


Opdracht:

Ga nu zelf een 3D ontwerp maken en presenteren in de Metaverse, controleer of je een Tinkercad account hebt. Als dit niet zo is maak je deze gratis aan op tinkercad.com.

  • Laat in een korte video zien dat bovenstaande is gelukt. Dit kan je bijvoorbeeld doen door een schermopname te maken.
  • Omschrijf de leerdoelen in jouw eigen woorden. Omschrijf per leerdoel wat het is en hoe jij dit kunt toepassen. Gebruik een Word document om jou bevindingen en omschrijving te noteren en op te slaan.

Tijd voor de opdracht:

  • 45 minuten

Hulpmiddelen:


Opdracht inleveren:

Mail jouw docent de korte video en het word document aan het eind van de les


Verder naar het volgende hoofdstuk