Objecten en ruimtes interactief maken door gebruik anchorpoint

Bekijk de video en voer de opdracht onder de video uit

In de video heb je veel kunnen leren over ankerpoints en de werking. Begrijp je het nog niet helemaal, kijk de video dan terug totdat je alles begrijpt. Onderstaand vind je het overzicht van de leerdoelen uit deze video.

Leerdoelen:
– Wat is een ankerpoint
– Hoe bouw je een AR scence op
– Hoe maak je een ankerpoint van een lesboek
– Hoe voeg je dit ankerpoint toe aan een AR scene
– Hoe activeer je met behulp van een QR code jouw AR scene in de Metaverse


Opdracht:

Maak je eigen object interactief in een AR scene met behulp van een ankerpoint.

  • Laat in een korte video zien dat bovenstaande is gelukt. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een schermopname.
  • Omschrijf de leerdoelen in jouw eigen woorden. Omschrijf per leerdoel wat het is en hoe jij dit kunt toepassen. Gebruik een Word document om jou bevindingen en omschrijving te noteren en op te slaan.

Tijd voor de opdracht:

  • 45 minuten

Hulpmiddelen:


Opdracht inleveren:

Mail jouw docent de korte video en het word document aan het eind van de les


Verder naar het volgende hoofdstuk