Hologram presenter maken

Bekijk de video en voer de opdracht onder de video uit

In de video heb je geleerd hoe je een hologram presenter kan maken Augemented Reality en deze kan toepassen in de Metaverse. Begrijp je het nog niet helemaal, kijk de video dan terug totdat je alles begrijpt. Onderstaand vind je een overzicht van de leerdoelen uit deze video.

Leerdoelen:
– Je begrijpt wat een hologram is
– Weet je hoe je een AR space in Fectar Studio maakt
– Leer je hoe jij jezelf als hologram kan projecteren in de Metaverse met de Fectar app


Opdracht:

Maak van jezelf een hologram en plaats deze met behulp van Fectar Studio in de Metaverse.

  • Laat in een korte video zien dat bovenstaande is gelukt. Dit kan je doen door bijvoorbeeld een schermopname te maken.
  • Omschrijf de leerdoelen in jouw eigen woorden. Omschrijf per leerdoel wat het is en hoe jij dit kunt toepassen. Gebruik een Word document om jou bevindingen en omschrijving te noteren en op te slaan.

Tijd voor de opdracht:

  • 45 minuten

Hulpmiddelen:


Opdracht inleveren:

Mail jouw docent de korte video en het word document aan het eind van de les


Verder naar het volgende hoofdstuk