Knoppen en hyperlinks

Bekijk de video en voer de opdracht onder de video uit

In de video heb je kunnen leren hoe je een AR scene met interactieve knoppen en een hyperlink kan maken. Begrijp je het nog niet helemaal, kijk de video dan terug totdat je alles begrijpt. Onderstaand vind je het overzicht van de leerdoelen uit deze video.

Leerdoelen:
– Leer je hoe je een AR scene met 3D modellen en hologram maakt
– Leer je hoe je interactieve knoppen maakt
– Leer je hoe je hyperlinks in de AR scene maakt
– Leer je hoe je een AR scene kan toepassen in de Metaverse


Opdracht:

Maak je eigen AR scene in Fectar Studio met interactieve knoppen. Maak eenzelfde scene uit het filmpje na, of bedenk je eigen scene.

  • Laat in een korte video zien dat bovenstaande is gelukt. Dit kan je bijvoorbeeld doen door een schermopname te maken.
  • Omschrijf de leerdoelen in jouw eigen woorden. Omschrijf per leerdoel wat het is en hoe jij dit kunt toepassen. Gebruik een Word document om jou bevindingen en omschrijving te noteren en op te slaan.

Tijd voor de opdracht:

  • 45 minuten

Hulpmiddelen:


Opdracht inleveren:

Mail jouw docent de korte video en het word document aan het eind van de les


Verder naar het volgende hoofdstuk