VR

Bekijk de video en voer de opdracht onder de video uit

In de video heb je kunnen leren hoe je VR content kunt maken en kan toepassen in de Metaverse. Begrijp je het nog niet helemaal, kijk de video dan terug totdat je alles begrijpt. Onderstaand vind je het overzicht van de leerdoelen uit deze video.

Leerdoelen:
– Leer je hoe je een 360 graden video kan maken
– Leer je hoe je een 360 graden video kan ombouwen tot een VR scene
– Leer je hoe je een VR space in de Metaverse opent met de Fectar app


Opdracht:

Maak je eigen VR scence in de Fectar app op een device naar keuze.

  • Laat in een korte video zien dat bovenstaande is gelukt.
  • Omschrijf de leerdoelen in jouw eigen woorden. Omschrijf per leerdoel wat het is en hoe jij dit kunt toepassen. Gebruik een Word document om jou bevindingen en omschrijving te noteren en op te slaan.

Tijd voor de opdracht:

  • 45 minuten

Hulpmiddelen:


Opdracht inleveren:

Mail jouw docent de korte video en het word document aan het eind van de les


Verder naar het volgende hoofdstuk