Wat is het EU Dronebewijs II

Bekijk de video en voer de opdracht onder de video uit

Wat moet je precies halen om buiten te mogen vliegen? In dit vijfde hoofdstuk leer je dat er twee certificaten zijn, die bij het EU Dronebewijs horen. Verder leer je dat een drone een verplicht label moet hebben.

Leerdoelen:
– Kun je de twee certificaten noemen die bij een dronebewijs horen
– Kun je in eigen woorden uitleggen wat een Cx label is en welke gewichtsklassen er bij de C-labels horen.


Opdracht:

Beantwoord na het bekijken van deze video onderstaande vragen.

Open het WORD bestand dat je gemaakt hebt in voor de opdracht in hoofdstuk 4. Vul het bestand aan met de antwoorden op de vragen hieronder.

1 Kun je in Noorwegen of Marokko terecht met het EU Dronebewijs?
2 Welk label (C0 t/m C4) kan een drone hebben, die 1,2 kilo weegt?
3 Waarom is het veilig dat zware drones niet boven mensen en woonwijken mogen vliegen?
4 Zoek op internet. Welk vliegbewijs heb je nodig om te mogen vliegen met een drone met een C2 label tot 4 kg?


Tijd voor de opdracht:

  • 2 uur

Opdracht inleveren:

Overleg met je docent hoe je het bestand moet inleveren.


Verder naar het volgende hoofdstuk