Terug naar overzicht

De Keutelbeek

De Keutelbeek stroomt bij grote neerslag over. Dat geeft wateroverlast en daarom is het belangrijk dat de beek opnieuw wordt ingericht. Hierbij worden het afval- en hemelwater gescheiden. Wij gaan in deze challenge een oplossing bedenken en bouwen! Kijk eerst de film, zodat je weet wat het probleem precies is.

In deze challenge ga je leren hoe je:

  • Een goede oplossing kan bedenken voor een probleem met behulp van de ontwerpcyclus
  • Onderzoek doet naar manieren om wateroverlast tegen te gaan
  • Door middel van computational thinking jouw oplossing programmeert

Dit ga je bereiken door de stappen van de ontwerpcyclus te doorlopen met behulp van het werkblad. Kom je er even niet uit dan kan je de extra filmpjes bekijken.


Tijd voor de opdracht:

  • 4 uur die je samen met je leerkracht indeelt

Hulpmiddelen die je kan gebruiken:


Opdracht inleveren:

Overleg na iedere stap met je leerkracht of je verder mag.

Succes en vooral veel plezier!


Werkbladen Ontwerpcyclus
Tijdens deze challenge maken we gebruik van de ontwerpcyclus. De werkbladen gaan je helpen om alle stappen uit deze cyclus te doorlopen zodat we een goede oplossing kunnen bedenken voor de Keutelbeek. Mocht je de werkbladen nog niet uitgeprint hebben, kan je ze hier downloaden.

Download Werkbladen Ontwerpcyclus

De leerkracht kan hier een lesbrief downloaden.


Introduceren
Heb je de film goed bekeken? Dan weet je nu tegen welk probleem het waterschap aanloopt.
Ga nu het probleem in je eigen woorden omschrijven en bedenk goed aan welke eisen en wensen de oplossing moet voldoen.


Verkennen
Hier ga je eerst goed op onderzoek uit zodat je zoveel mogelijk weet over het onderwerp. Daarna kan je gaan brainstormen over oplossingen.

Gebruik bij deze challenge een deskresearch om het probleem te verkennen.

Deskresearch

Kijk ook eens naar deze video’s:
Dompelpomp
Verticale bemaling
Horizontale bemaling


Ontwerp schetsen
Tijd om jouw idee tot leven te brengen. Dat doen we door eerst je ontwerp te schetsen. Hier ga je al rekening houden met verschillende constructies, materialen, technologieën en gereedschappen. Kijk ook nog eens naar Voorbeeld oplossing Keutelbeek.

Gebruik bij deze challenge een schets op papier om je ontwerp te schetsen.

How-to Schets op papier

Het is belangrijk om goed de werkbladen te blijven volgen. Heb je een GO! gekregen van de leerkracht? Ga dan snel door naar de volgende stap!


Ontwerp realiseren
In deze stap ga je eerst alles klaar leggen en zorgen dat je een goed plan van aanpak hebt. Vergeet ook niet op de veiligheid te letten.
De werkbladen helpen je om alles goed te doorlopen.


Testen en bijstellen
Werkt het ontwerp zoals je bedacht had? Tijd voor de grote test! Pak de wensen en eisen die je aan het ontwerp had gesteld er nog even bij en doorloop de stappen.


Presenteren
Tijd om je ontwerp te presenteren aan je klasgenoten. Je hebt meerdere manieren om te presenteren. Hoe ga jij je ontwerp presenteren?