Voordat je begint

In het vorige hoofdstuk heb je…

In dit hoofdstuk ga je… zodat je…

Succes!

Introductie

Individuele opdracht

De ontwerp- en de onderzoekscyclus zijn twee stappenplannen die je helpen om een opdracht of een vraagstuk tot een goed eindresultaat te brengen.

In deze module ga je leren:

  • Wat de ontwerpcyclus is;
  • Wat de onderzoekscyclus is;
  • Welke technieken en methoden je tijden een ontwerp- of onderzoeksproces kunt inzetten;
  • En ga je zelf aan de slag met een aantal ontwerp- en onderzoeksopdrachten.

Deze module bestaat uit meerdere hoofdstukken met opdrachten.¬†Tijdens het bekijken van de video’s en het maken van de opdrachten is het handig notities te maken.

Daarnaast schrijf je aan het eind van ieder hoofdstuk een korte samenvatting van wat je geleerd hebt.

Deze notities en samenvattingen kun je maken in de presentatie die we al voor je hebben klaar gezet. Download de presentatie en sla ‘m op, op je eigen computer.

Download de presentatie

Opdracht 0.1 Vragen

Beantwoord de 6 vragen op dia 4 en 5 van je presentatie.

Neem voor deze opdracht ca. 15 minuten.


Opdracht 0.2 Samenvatting

Maak op dia 6 van je presentatie een korte samenvatting van wat je hebt geleerd.

Neem voor deze opdracht ca. 10 minuten.


Verder naar hoofdstuk 1